1.Aşağıda Silverlight ile ilgili verilen ifadelerin sonundaki boşluklara, ifade doğru ise D, yanlış ise Y yazın.

a) Silverlight web tabanlı bir geliştirme ortamıdır. (..…)
b) Silverlight projesinde comboBoxa eleman eklemek için Collection özelliği kullanılır. (…..)
c) Silverlightın kod aşamasında VB, C#, Php gibi programlama dili kullanılır. (…..)
d) Uygulamada birden fazla seçenek seçebildiğimiz nesne checkBox dır. (…..)
e) Bir silverlight projesinin özellikle tasarım kısmını yapmak için Expression Blend programı kullanılır. (…..)
f) Visual Studio ile başlanmış bir silverlight projesi Expression Design ile açılarak tasarım kısmına geçilebilir. (…..)
g) C# ile yazılan bir silverlight sayfasının tasarım dosyasının uzantısı .cs dir. (…..)
h) Silverlight çeşitli browserlarda çalışabilir. (…..)
ı) Silverlight uygulamasında label üstünde görünmesini istediğimiz yazıyı onun Text özelliğine yazarız. (…..)
i) Bir silverlight projesini F5 tuşuyla başlatırız. (…..)

2. Aşağıdaki boşluklara parantez içindekilerden gelmesi gereken cevabı yazın.

1- Bir butonun projedeki ismine ……………………………….(content/name/label) denir.
2- Labelin içeriğini bir değişkene aktarmak istersek onun ……………………………………(text/name/content) özelliğini kullanırız.
3- Projemizdeki nesnelerin tasarım kodlarının olduğu pencereye ……………………………………. (Design View/XAML View) penceresi denir.
4- Bir checkBox ın seçili olup olmadığı onun ……………………………………….. (IsChecked/Checked) özelliğinin ………………………………..(true/checked/false) olmasıyla bulunur.

3- Aşağıdaki ifadeleri eşleştirin.

1-  Seçili olan nesnenin özelliklerinin ayarlandığı penceredir
2-  Projemizdeki dosyaların bulunduğu penceredir
3-  Projemizdeki nesnelerin tasarım kodlarının olduğu penceredir
4-  Projemize nesneleri eklediğimiz penceredir
5-  Tüm nesneleri barındıran penceredir

a-Toolbox   b-XAML View   c- Solution Explorer   d-Design View   e-Properties Window

Reklamlar