Etiketler

, , ,


Üstte verilen bir silverlight projesi ekran çıktısında numara ile gösterilen yerlerin isimlerini eşleştirin. (pencerelerin default olarak ayarlandığını varsayın)

a-Properties Window
b-Solution Explorer
c-XAML View
d-Desgin View
e-Toolbox
f-Output Window

Aşağıdaki verilen XAML ekran görüntüsüne göre numaralı yerlere gelecek ifadeleri bulun


1- a) Laleler.jpg b) 200 c) None d) White
2- a) Button b) GÖNDER c) bgonder d) Mesajınız:
3- a) Left b) Right c) Top d) Bottom
4- a) Click b) button1 c) bgonder d) GÖNDER
5- a) Left b) Right c) Top d) Bottom
6- a) OK b) GÖNDER c) bgonder d) bgonder_Click
7- a) Label b) TextBox c) TextBlock d) Etiket
8- a) Width b) Height c) Top d) Bottom
9- a) Label b) Click c) Mesajınız: d) Etiket
10- a) Label b) Grid c) Button d) Etiket

Reklamlar