Canvas

Canvas, Layout kontroller içerisinde inceleyeceğimiz ikinci yapı olarak karşımıza çıkıyor. Grid in Html de table yapısına benzediğini söylemiştik. Canvas ise Html tarafında Div yapısına benzer. Yalnız Grid gibi içine aldığı nesneyi set etme işlemine tabi tutmazlar. Örneğin Canvas’ın içine bir buton koyduğumuzu düşünecek olursak butonun Canvastan daha büyük olacağını söyleyebiliriz. Çünkü Grid deki gibi sağdan veya soldan mesafe hesaplanmaz. Peki, Canvasların kontrollere yaklaşımı nasıldır? 

Canvas Layout Properties         

    Canvasların görevi kendi yükseklik ve genişlikleri olup, içine aldıkları nesneleri aşağıdan ve sağdan hizalamakla yükümlüdür. Nesneler de kendi genişlik ve yüksekliklerine sahiptir. Şimdi de bu kavramlara aşağıdaki şekil üzerinden bakalım.

Yukarıdaki şekle göre Xaml çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

Görüldüğü üzere Silverlight da nesneler bağlı oldukları kontrole ait özellikleri taşırlar.

alıntı: http://www.yusufkarakas.net/post/2010/05/12/Silverlight-Ogreniyorum-Grid-Canvas-Stack-Panel-Kullanc4b1mc4b1.aspx

Canvas.Top ve Canvas.Left özellikleri

kaynak: http://www.java2s.com/Code/Silverlight/CatalogSilverlight.htm

Reklamlar