Etiketler

, , , ,

YAZILI SORULAR

1.Aşağıda Silverlight ile ilgili verilen ifadelerin sonundaki boşluklara, ifade doğru ise D, yanlış ise Y yazın.

a) Silverlight bir windows form uygulamasıdır. (…..)
b) Silverlight ile program geliştirmek hem kod hem tasarım aşamasından geçer. (…..)
c) Silverlightın tasarım aşamasında XAML etiketleri kullanılır. (…..)
d) Uygulamada birden fazla seçenek seçebildiğimiz nesne radioButton dur. (…..)
e) Bir silverlight projesinin özellikle kod kısmını yapmak için Expression Blend programı kullanılır. (…..)
f) Expression Blend ile başlanmış bir silverlight projesi Visual Studio ile açılarak tasarım kısmına geçilebilir. (…..)
g) C# ile yazılan bir silverlight sayfasının kod dosyasının uzantısı .cs dir. (…..)
h) Silverlight uygulamaları yalnızca Internet Explorerda çalışabilir. (…..)
ı) Silverlight uygulamasında butonun Visibility özelliğini False yaparsak ekranda buton görünmez. (…..)
i) Bir silverlight projesini F6 tuşuyla build ederiz. (…..)

2. Aşağıdaki boşluklara parantez içindekilerden gelmesi gereken cevabı yazın.

1- Bir butonun projedeki ismine ……………………………….(content/name/label) denir.
2- Labelin içeriğini bir değişkene aktarmak istersek onun ……………………………………(text/name/content) özelliğini kullanırız.
3- Projemizdeki nesnelerin tasarım kodlarının olduğu pencereye ……………………………………. (Design View/XAML View) penceresi denir.
4- Bir checkBox ın seçili olup olmadığı onun ……………………………………….. (IsChecked/Checked) özelliğinin ………………………………..(true/checked/false) olmasıyla bulunur.
3. Aşağıdaki verilen ekran görüntüsüne göre numaralı yerlere gelecek ifadeyi işaretleyin.


1- a) Height b) Width c) DesignHeight d) DesignWidth
2- a) Height b) Width c) DesignHeight d) DesignWidth
3- a) Content b) Text c) Name d) label
4- a) LabelWidth b) Width c) Size d) Height
5- a) Type b) FontType c) FontStyle d) Style
6- a) FontBold b) FontWeight c) FontStyle d) Style
7- a) Collection b) Items c) Content d) Text
8- a) Name b) Content c) Text d) Label
9- a) Name b) Content c) Text d) Label
10- a) VerticalAlignment b) Align c) HorizontalAlignment d) Bottom

UYGULAMA SORUSU


Yukardaki ekran görüntüsü verilen silverlight uygulamasını yazın.

Trafik bilgisi 50 soru, motor bilgisi 40 soru ve Sağlık bilgisi 30 sorudan oluşmaktadır. Sınav toplam 120 soruluktur
Ehliyet tipleri: A2, B, C, D, E, F, G ve H dir.

Ad soyad girilecektir, Yaş girilecektir.
Ehliyet tipi seçilince aşağıdaki kriterlere göre Değerlendirme kısmı görünecek veya görünmeyecektir.
* A2 için 17 yaşını bitirmiş olmak
* B için 18 yaşını bitirmiş olmak
* C, D, E için 22 yaşını bitirmiş olmak
* F ve G için 17 yaşını bitirmiş olmak
* H sınıfı 17 yaşını bitirmiş olan engelliler içindir

Trafik bilgisinden en az 30 net, motor bilgisinden en az 28 net ve sağlık bilgisinden en az 23 net yaparsa Label a TEBRİKLER yazdırılacak.

Not: Tasarım değerlendirmeye dahildir!

Reklamlar