Etiketler

listBox Elemanı: bir listeden tek tek veya çoklu seçim yapmamızı sağlar.

SEÇİLİ ELEMANIN DEĞERİNİ ALMAK:

ListBoxItem secili= listBox1.SelectedItem as ListBoxItem;

MessageBox.Show(secili.Content.ToString());
Reklamlar