Etiketler

Extensible Application Markup Language (XAML), Silverlight ve Wpf platformlarına statik ya da dinamik kullanıcı ara yüzleri oluşturmak için Microsoftun geliştirmiş olduğu yeni bir Markup (işaretleme) dilidir. Xml tabanlı çalışmakla beraber Xml in tüm özelliklerini taşır. Özellikle programcı ve tasarımcıların bağımsız çalışabilmelerine olanak sağlar. Silverlight ile proje geliştirebilmek için Xaml kavramının çok iyi anlaşılması gerekmektedir. Özellikle nesnelere yönelik Xaml hiyerarşisine hakim olmak projelerimizi çok daha rahat bir şekilde geliştirmemizi sağlar. Blend tarafında arayüz kullanılarak xaml oluşturabildiğimiz gibi, manuel olarak da xaml tasarlayabiliriz.

<Grid Background=”White”>
<TextBox x:Name=”textbox_girilen” Height=”30″ Margin=”79,37,77,0″ VerticalAlignment=”Top” Text=”Metin giriniz…” TextWrapping=”Wrap”/>
<Button Content=”Button” Height=”23″ HorizontalAlignment=”Left” Margin=”254,82,0,0″ x:Name=”button1″ VerticalAlignment=”Top” Width=”75″ />
</Grid>

Xaml yapısında en önemli hususlardan biri de xaml üzerinde oluşturduğumuz her tagın birer .Net nesnesi olarak yorumlanmasıdır.Diğer bir kolaylık ise oluşturduğumuz tüm nesnelere isim vermek koşuluyla, kod kısmında nesneye ve özelliklerine ulaşabiliyor olmamız.

kaynak: http://www.yusufkarakas.net/post/2010/06/07/Silverlighta-Giris-E-Book-Sizlerle!.aspx

XAML Nedir?

XAML (Zammel diye okunur) .Net Framework 3.0 programlama modelinde basitçe arayüzler tasarlama görevini üstlenmiş deklaratif bir işaretleme dilidir. Adını eXtensible MArkup Language kelimelerinin baş harflerinden alan XAML, gücünü ise XML’den almaktadır.

XAML ile WPF teknolojilerinden hem masaüstü uygulamaları hem de Web uygulamaları için arayüz tasarımı yapılabilir, zaten XAML’de tam olarak bu konu üzerine odaklanmıştır.

Bu teknoloji Web uygulamalarına aşina olanlara çok yabancı gelmeyecek bir teknoloji denilebilir. Web ortamında başka bir işaretleme dili olan HTML görsel arayüzü belirler iken, WPF uygulamalarında XAML bu görevi üstlenmiştir. Ancak HTML ile benzerliği benzer bir iş yapmaları ve etiketler aracılığı ile bu işi yapmaları ile sınırlıdır. Zira XAML’in arkasında .Net Framework sınıf kütüphanesi bulunmaktadır, bu da XAML’i çok güçlü kılmaktadır.

XAML ile hem masaüstü hem web uygulamalarının aynı arayüz kodu ile geliştirilebileceğini söylemiştik. Bunu biraz daha açacak olursak, masaüstü için tasarladığınız bir uygulamada kullandığınız düğmeyi, herhangi bir değişiklik yapmadan aynı kodlarda web uygulamalarında da görüntületebilirsiniz. Bu açıdan bakıldığında XAML, yıllardır yapılmak istenipte yapılamayan Masaüstü-Web programcılığının kaldırılması için büyük bir adım atmış oldu.

XAML size arayüzde bulunan nesneleri, bu nesnelerin başka nesneler ile olan ilişkilerini ve şekil, konum, renk, vs gibi tüm özelliklerini belirleme şansını verir. Ancak yine burada HTML ile ayırmak gerekirkse, XAML’in direk işaretlenmiş dillerden farkı, yazılan her etiketin aslında arka tarafta bir .Net sınıfı ya da yapısını temsil etmesidir ve ikisi arasında doğrudan bir bağlantı olmasıdır.

Tüm XAML dökümanları .xaml uzantısını alırken, XAML dökümanına ait kaynak kodu dosyaları ise (örn C# için) .xaml.cs uzantısını alır.

XAML Yazım Kuralları

XAML kodları yazarken dikkat edilmesi gereken en önemli kural, bilinen XML kurallarına uymaktır. Yani,

  • açılan etiketler kapatılmalıdır,
  • gereken şemalar verilmelidir,
  • büyük-küçük harf ayrımına uyulmalıdır,
  • hiyerarşi korunmalıdır,
  • mutlaka bir tane kök düğüm bulunmalıdır

devamı : http://www.yazgelistir.com/makale/xaml-i

Reklamlar